A calendar for PKObp polish bank created in 2015 for DDB Warsaw agency.
Cover
 
Brunet wieczorową porą
 
Wesele
 
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz
 
Poszukiwana, poszukiwany
 
Człowiek z marmuru
 
Miś
 
Mój Nikifor
 
Nie ma róży bez ognia
 
Ubu król
 
Rejs
 
Szatan z siómej klasy
 
Zmruż oczy
 
 
detail:
 
 
 
Back to Top